27 września 2012

Przedszkole powinno zadbać o procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wokół problematyki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez placówki oświatowe narosło ostatnio wiele wątpliwości. Burzliwą dyskusję wywołały zapisy nowej ustawy o SIO, ale – jak zwracała uwagę rzecznik praw obywatelskich – doprecyzowania wymagają także procedury stosowane w tym zakresie przez przedszkola. Ta ostania kwestia będzie jednym z tematów Edu Trendy 2012.

Funkcjonowanie przedszkoli nie jest możliwe bez wykorzystywania danych osobowych. Dotyczą one dzieci, ich rodziców oraz pracowników placówki. W myśl ustawy o ochronie danych osobowych to dyrektor przedszkola jest administratorem takich danych – mówi Bogusława Pilc, Dyrektor Departamentu Inspekcji GIODO, która już 27 września, w ramach poświęconego przedszkolom panelu Edu Trendy 2012, międzynarodowego wydarzenia koncentrującego się na innowacjach w edukacji, wygłosi wykład na ten temat.

Z funkcją administratora danych osobowych wiąże się bardzo duża odpowiedzialność.

– Dyrektor przedszkola ma zapewnić w kierowanej przez siebie placówce zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za działania wszystkich osób uprawnionych do przetwarzania danych – mówi ekspertka. A nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w zakresie przetwarzania tzw. danych wrażliwych, tj. m.in. informacji o pochodzeniu, poglądach politycznych, stanu zdrowia czy przynależności wyznaniowej. Wymaga to od dyrektora dużej wiedzy na temat obowiązujących procedur i sposobów bezpiecznego przetwarzania danych. To właśnie te kwestie przybliży Bogusława Pilc na Edu Trendy 2012.

– Obowiązki nałożone na dyrektorów przeszkoli przez ustawę o ochronie danych osobowych nie powinny być sprowadzane jedynie do wymogów o charakterze formalnym, których naruszenie może rodzić sankcje, lecz powinny być widziane szerzej – jako element dobrego zarządzania placówką, w tym budowania odpowiednich relacji z rodzicami – podkreśla ekspertka.

Ale nie będzie to jedyny wykład Edu Trendy 2012 związany z ochroną danych osobowych. Biuro GIODO od lat prowadzi działania ukierunkowane na uwrażliwienie społeczeństwa na tę kwestię. W tym celu wdrożyło program edukacyjny: „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jego założenia, 28 września, przedstawi Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej GIODO.

– W dobie globalizacji i szybkiego rozwoju nowych technologii przeszkolenie przygotowanie nauczycieli do kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw dotyczących ochrony danych osobowych jest niezwykle istotne – mówi prelegentka – Do tej pory inicjatywa edukacyjna GIODO spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów, co dowodzi, że jest duże zapotrzebowanie na tę wiedzę – podkreśla. Ze szczegółami programu będą mogli zapoznać się wszyscy, którzy wezmą udział w części konferencyjnej Edu Trendy 2012.

EDU Trendy 2012 to najważniejsze spotkanie profesjonalistów edukacyjnych oraz osób szukających rozwiązań poprawiających jakość i efektywność systemu oświaty.

Jego organizatorami są Wolters Kluwer Polska, wydawca czasopisma "Dyrektor Szkoły", i firma redNet Media. Impreza odbędzie się w dniach 27-28 września 2012 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.

Opublikowano: www.oswiata.abc.com.pl

Data publikacji: 22 sierpnia 2012 r.