29 października 2015

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”

Trwa V edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Do 15 listopada można zgłaszać osoby, które bezinteresownie robią wyjątkowe rzeczy dla innych. Nagroda – honorowe wyróżnienie dla współczesnych bohaterów – ustanowiona została przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Wśród zgłaszanych co roku osób są współcześni „superbohaterowie”, którzy do tej pory nie zostali docenieni za swoją działalność.

Muzeum Powstania Warszawskiego pielęgnuje pamięć o Powstańcach Warszawskich oraz promuje te wartości, którymi kierowali się walcząc o wolną Polskę. Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” ustanowiona przez Muzeum jest wyróżnieniem dla osób, które kierują się w życiu podobnymi ideałami, bez względu na napotykane trudności i niepowodzenia – jest  to honorowe odznaczenie dla „Powstańców” czasu pokoju. Już po raz piąty pragniemy uhonorować współczesnych bohaterów – ludzi, którzy nie muszą walczyć w obronie podstawowych wartości, lecz mogą je urzeczywistniać w wolnej Polsce. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach: za postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania oraz za wyjątkowy czyn. Zbieranie zgłoszeń kandydatów do V edycji Nagrody potrwa do 15 listopada 2015 r.

Na stronie www.anoda.org można pobrać formularz. Kandydatów mogą zgłaszać osoby prywatne, organizacje i osoby prawne oraz instytucje publiczne. Statuetki zostaną wręczone na początku marca 2016 r., w 93. rocznicę urodzin Jana Rodowicza „Anody”. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody im. Jana Rodowicz „Anody”, w której znaleźli się m.in.: siostra Chmielewska, Anna Dymna, Mariusz Malec, Krystyna Zachwatowicz-Wajda oraz przedstawiciele rodziny: Jan i Antoni Rodowiczowie.

Nagroda dla „powstańców czasu pokoju” upamiętnia postać Jana Rodowicza „Anody” – żołnierza batalionu „Zośka” Armii Krajowej, uczestnika akcji pod Arsenałem, kawalera Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie odznaczonego Krzyżem Walecznych oraz pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.