21 czerwca 2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2012 roku na terenie województwa świętokrzyskiego