24 kwietnia 2012

236 gimnazjalnych laureatów

236 laureatów z blisko 15 tysięcy, tych którzy stanęli na starcie, odebrało swe nagrody za sukces w tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla Gimnazjów. Piątkowa (20 kwietnia) gala w Wojewódzkim Domu Kultury zapełniła jego salę widowiskową do jej ostatnich miejsc.

W IX edycji konkursów uczestniczyło ogółem 14975 osób. Do najbardziej popularnych przedmiotów należały: matematyka – 2104 uczestników, język polski – 2066 i język angielski – 1981. W stosunku do ubiegłego roku liczba laureatów wzrosła o 36 uczniów, jednak zdaniem przewodniczących poszczególnych komisji przedmiotowych ma to swoje przełożenie na wzrastający poziom rywalizacji a czerpie swe korzenie, m.in. z coraz większej liczby samych uczestników konkursów.

Podczas uroczystej gali w WDK, najlepszym i ich nauczycielom gratulowali: świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz Bień i dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec.

– Jesteście perłą w koronie świętokrzyskiej oświaty, ale najważniejsze byście dziś otrzymane medale przekuli kiedyś w doskonale zdaną maturę i miejsce na wymarzonych studiach – powiedział, zwracając się do laureatów wicekurator Bień. Z kolei mówiąc do ich nauczycieli podkreślił: – Często czytacie dziś o sobie, jak to mało pracujecie…, ile metrów kostki i asfaltowego dywanu można położyć jeśli uda się zmniejszyć liczbę nauczycieli… Wy jesteście żywym zaprzeczeniem owych teorii – zapewnił wicekurator.

Z kolei dyrektor Wołowiec życzył laureatom, by wśród nich znalazł się przyszły „Noblista”.

Galę w WDK uświetniły występy miejscowych artystów oraz gra ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej z Kielc Jana Bieniasza.