24 kwietnia 2012

„5 porcji warzyw, owoców lub soku” w Szkole Podstawowej w Mnichowie

Panie/Panowie
Dyrektorzy Szkół i Placówek w województwie świętokrzyskim

Poniżej przedstawiam informację Szkoły Podstawowej w Mnichowie związaną z jej udziałem w ogólnopolskim konkursie „Piję sok przez cały rok”.

Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do włączenia się do głosowania.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł

Szkoła Podstawowa w Mnichowie w roku szkolnym 2011/2012 realizuje program „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. W ramach realizacji programu dzieci z klasy III wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Piję sok przez cały rok”.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela Marty Ewy Mysior wykonali szereg zadań wymaganych regulaminem. Nauczyciel opracował autorski scenariusz, na podstawie którego zrealizowany został program artystyczny. Zarejestrowano go w formie reportażu telewizyjnego i przekazano jury konkursowemu. Ponadto dzieci wykonały plakaty o tematyce poświęconej zdrowemu odżywianiu, wysłały do szkół i innych instytucji własnoręcznie wykonane pocztówki, opracowały „Atlas warzyw i owoców”, w którym znalazły się 32 samodzielnie wykonane ilustracje i opisy warzyw i owoców krajowych i egzotycznych. Wspólnie z nauczycielem przygotowały dekorację i stanowiska do nagrania reportażu telewizyjnego.

Dokumentacja konkursowa w formie prezentacji multimedialnej i ww. reportażu została przekazana do biura programu. Decyzją jury uczniowie uzyskali I miejsce w województwie świętokrzyskim i jako jedyna szkoła w województwie i jedna z 16 szkół w Polsce zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego.

Dalsze losy konkursu zależne są od wyników głosowania internetowego. Głosowanie trwa na stronie: www.5porcjiwszkole.pl do 30 kwietnia 2012 r.