23 kwietnia 2012

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 r.”

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 kwietnia 2012 roku
w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego
„Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2012 r.”

Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji (w zł)
1. Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Kielcach, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3 7 120
2. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego, ul Sandomierska 81, 25-324 Kielce 7 090
3. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce 7 762
4. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki 27-200 Starachowice ul. Armii Krajowej 27 3 880
5. Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz 7 757
6. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów 10 500
7. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 94 736
8. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie, Al. IX Wieków Kielc 15, 25-955 Kielce 12 738
9. Fundacja Na Rzecz Promocji „Puls”, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce 6 080
10. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka im. S. Żeromskiego, 25-820 Kielce-Białogon, ul. Pańska 1a 99 959
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko-Zdrój 1 085
12. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, ul. Śląska 8/75, 25-328 Kielce 76 149
13. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie, 27-620 Dwikozy 9 049
14. Fundacja Rampa, ul. Toporowskiego 17/20, 25-533 Kielce 6 095
Razem 350 000