25 kwietnia 2012

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – informacje na temat działań profilaktycznych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

Tradycją lat ubiegłych w miesiącu maju na terenie całego województwa świętokrzyskiego organizowane są Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tegoroczne odbywać się będą pod hasłem „Trud i siła współczesnej rodziny”. Wyrażam nadzieję, że wzorem lat poprzednich szkoły bardzo aktywnie włączą się w realizację tej inicjatywy.

W bieżącym roku obchodzić będziemy X Jubileuszowe Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. W związku z tym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o nadsyłanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach do dnia 8 maja 2012 roku informacji na temat działań profilaktycznych zaplanowanych w Państwa placówkach nawiązujących do hasła przewodniego tegorocznych obchodów.

Informacje proszę nadsyłać drogą mailową według wzoru na adres: bozena.kropisz@kuratorium.kielce.pl

Nazwa szkoły/placówki
Imię i nazwisko dyrektora
Dane adresowe, telefon, mail
Lp. Formy i rodzaje zaplanowanych przedsięwzięć (np. konkursy, festyny, warsztaty, prelekcje i inne ) Adresaci zaplanowanych działań Przewidywana liczba uczestników Instytucje, z którymi przewidziana jest realizacja Przedsięwzięcie jednorazowe/cykliczne

Z uwagi na fakt, iż działania profilaktyczne wskazujące pożądane społecznie wartości, wspomagające człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu są niezbędnym elementem wspomagającym proces wychowania dzieci i młodzieży, liczę na Państwa przychylność i pozytywną reakcję.

Informacje nadesłane od Państwa staną się wartościowym źródłem wiedzy i posłużą do zbiorczego opracowania działań szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego w obszarze profilaktyki, które zostaną zaprezentowane podczas Forum dla młodzieży w ramach obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień