6 kwietnia 2012

Edukacja w wersji Open – bezpłatna konferencja związana z programem „Cyfrowa szkoła”

20 kwietnia 2012 w Zespole Szkolnym w Cegłowie (woj. mazowieckie) odbędzie się konferencja Edukacja w wersji Open – wyzwania dla nowoczesnej szkoły. Konferencja jest odpowiedzią na zbliżającą się dużymi krokami Cyfrową Szkołę i wiążącą się z nią potrzebą wyboru sprzętu i oprogramowania przez szkoły. Organizatorzy proponują cykl prelekcji poświęcony zagadnieniom wolnych i otwartych rozwiązań komputerowych, które z powodzeniem można wykorzystywać w szkole.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów i nauczycieli. Do udziału w wydarzeniu wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie www.wioowszkole.org (do 18 kwietnia). Sam udział jest bezpłatny.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany system otwarty i darmowy Szkolny Remix Ubuntu w wersji dla serwera i komputera uczniowskiego, który stworzyli wolontariusze, w ramach projektu WiOO w Szkole prowadzonego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Zaprezentowany zostanie również otwarty i darmowy system Sugar z pakietem aktywności edukacyjnych oraz laptopy uczniowskie XO stworzone przez OLPC (One Laptop per Child).

Program oraz dalsze informacje na stronie Zespołu Szkolnego w Cegłowie.