5 kwietnia 2012

Inauguracja Świętokrzyskiej Akademii Rodziców

W dniu 27 marca 2012 roku w gościnnych murach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego  odbyło się pierwsze spotkanie Świętokrzyskiej Akademii Rodziców. Wzięło w nim udział ok. 40 rodziców – przedstawicieli Rad Rodziców- ze szkół województwa świętokrzyskiego. Na wstępie Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty – przedstawiła ideę Akademii : w ramach programu „Świadomy swoich praw obywatel”  rodzice mogą zdobywać wiedzę na temat prawa oświatowego, prawnych aspektów wychowania dziecka oraz psychologii. Zajęcia prowadzić będą specjaliści z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” oraz Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach.

W swoim wystąpieniu  Pani Kurator mówiła o „Prawnych aspektach funkcjonowania rodziców w  szkole”  informując m.in. o kompetencjach rad rodziców oraz obowiązkach i prawach rodziców.

Kolejnym prelegentem był dziekan Wydziału Prawa WSEiP Pan dr Krzysztof Wątorek. Jego wystąpienie poświęcone było „Prawnym aspektom udziału nieletnich w zgromadzeniach”. Jest to temat niezwykle istotny w kontekście niedawnych demonstracji młodzieży w sprawie ACTA.

Na koniec spotkania głos zabrała Pani Lidia Świeboda – Toborek, która dzieliła się z rodzicami swoją wiedzą i doświadczeniem psychologa na temat „Szczęśliwe dzieci szczęśliwych rodziców – kilka zasad zdrowej samoakceptacji”.

Tematy kolejnych spotkań Świętokrzyskiej Akademii Rodziców zależeć będą od propozycji przysłanych przez rodziców.