3 kwietnia 2012

Cyfrowa szkoła i nowe umiejętności: program pilotażowy rządu (informacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj program pilotażowy Cyfrowa Szkoła. To pierwszy, ważny krok do przejścia polskich szkół z „epoki kredy” do ery cyfrowej. Wyniki pilotażu będą bowiem miały wpływ na planowany wieloletni program cyfryzacji szkół. Pilotaż będzie trwał od 4 kwietnia 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku i obejmie ok. 380 publicznych szkół podstawowych publicznych. Mają z niego skorzystać przede wszystkim uczniowie klas IV-VI.

Cyfrowa szkoła to nie tylko sprzęt…

Nauczyciele i uczniowie otrzymają komputery, tablety, cyfrowe podręczniki i inne elektroniczne pomoce dydaktyczne dofinansowane przez rząd. Szkoły same zadecydują, jaki sprzęt jest im potrzebny. Dotacja będzie zależała od wielkości szkoły:

  • małe, do 100 uczniów, mogą liczyć na 90 tys. zł;
  • większe, do 300 uczniów, dostaną maksymalnie po 140 tys. zł;
  • największe – nawet 200 tys. zł.

Koordynatorem programu jest minister edukacji narodowej we współpracy z ministrem administracji i cyfryzacji. Szkoły do pilotażu wybierze wojewoda – dostanie od rządu pieniądze proporcjonalnie do liczby podstawówek w województwie. Ostatecznie o tym, kto się dostanie do pilotażu, zdecyduje losowanie. Szkoły będą musiały jednak wnieść wkład własny – 20 proc. kwoty, o którą chcą się ubiegać. Nie musi to być jednak gotówka – wystarczy, jeśli przygotują szkołę technicznie do obsługi komputerowego sprzętu, czyli zadbają o łącze internetowe itp.

Za te dwa obszary programu „Cyfrowa Szkoła”, nazwane „e-szkoła” (infrastruktura dla szkół) i „e-uczeń” (nowoczesne pomoce dydaktyczne dla uczniów) zapłaci budżet państwa – 50 mln złotych.

… ale także nowe umiejętności i zasoby edukacyjne

Sam sprzęt to nie wszystko – „Cyfrowa Szkoła: to także „e-nauczyciel”, czyli rozwijanie cyfrowych umiejętności nauczycieli i „e-zasoby edukacyjne”, czyli rozbudowanie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych. Będą one w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na szkolenia dla nauczycieli pójdzie 20 mln zł, a na tworzenie zasobów edukacyjnych: 43 mln zł.

tabela cyfrowa szkoła

By ułatwić nauczycielom przejście do „epoki cyfrowej” zostanie przeszkolonych 40 „e-trenerów” i 1200 „e-moderatorów”, a także 19 tysięcy e-koordynatorów stosowania nowych technologii w nauczaniu. Powstaną materiały merytoryczne i szkoleniowe dla nauczycieli oraz międzyszkolna platforma informatyczna, dzięki której nauczyciele będą mogli współpracować i wymieniać się pomysłami.

Portal edukacyjny Scholaris rozbuduje zasoby edukacyjne, a Telewizja Polska SA przygotuje audycje oświatowych dla szkół, które będą dostępne na portalu edukacyjnym TVP.

Co ważne, powstaną elektroniczne podręczniki dla klas IV-VI szkół podstawowych, które zostaną udostępnione na otwartym publicznym portalu edukacyjnym. Oznacza to, że będą dostępne dla każdego i za darmo, i każdy będzie mógł z nich korzystać na dowolny sposób. W tym celu zostaną udostępnione – jak i inne pomoce edukacyjne – na licencji Creative Commons (CC) Uznanie Autorstwa lub innej wolnej licencji.

Z zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu będą mogli również korzystać, w miarę możliwości, uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Tekst dostępny jest na licencji CC Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Można go cytować w całości lub w części podając źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji