3 kwietnia 2024

Podsumowanie akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” w województwie świętokrzyskim

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że w szkołach podstawowych Polski Wschodniej  zakończyła się akcja edukacyjna „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”.

W tegorocznej, ósmej edycji akcji wzięło udział blisko 11 tys. uczniów z 425 szkół Polski Wschodniej. Nauczyciele przeprowadzili 789 lekcji, na podstawie przygotowanych przez nas materiałów dydaktycznych. Tematem przewodnim Lekcji były zmiany klimatu oraz sposoby przeciwdziałania im. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak mogą dbać o klimat w perspektywie lokalnej – w swoich domach i miejscowościach. Poznali rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w miastach oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze.

Zwieńczeniem akcji był konkurs pt. „Projekt: KLIMAT!”, w którym uczniowie przygotowywali krótki film na temat tego, jak sami mogą powstrzymać zmiany klimatu. Spośród 127 zgłoszonych prac, nagrodzono twórców 12 filmów.

Nauczyciele i szkoły z województwa świętokrzyskiego wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem – udział w akcji wzięły 52 szkoły. Nauczyciele przeprowadzili 95 lekcji i dotarli z przekazem do ponad 1,2 tys. uczniów.

W konkursie „Projekt KLIMAT!” nagrodzony został jeden zespół z województwa świętokrzyskiego – z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie:

  • Wiktoria Dwojak,
  • Wiktoria Orczyk,
  • Maria Wrona,
  • Magdalena Olszewska,
  • Lena Gębura,
  • Aleksander Bidziński,
  • Piotr Sokół,
  • Adam Bińczak,

pod opieką nauczycielki – P. Katarzyny Jeziorskiej.

„Lekcja o Funduszach Europejskich” to akcja edukacyjna organizowana przez nasze ministerstwo cyklicznie od 2011 roku. Dzięki niej zapoznajemy uczniów z tematyką Funduszy Europejskich w ciekawy i nieszablonowy sposób, na podstawie specjalnie opracowanych materiałów dydaktycznych (np. gra planszowa, komiks). Projekt skierowany jest do szkół z Polski Wschodniej.