13 marca 2012

Wyniki uczniów biorących udział w III etapie Konkursu Języka Angielskiego

Wojewódzka Komisja Konkursowa Języka Angielskiego informuje, że do etapu ustnego dopuszczono uczniów z punktacją 94 pkt. i większą.

Prace z etapu ustnego można oglądać w dniu 14 marca (środa) i 16 marca (piątek) w godzinach od 12.00 do 14.00 w Gimnazjum nr 9 w Kielcach u p. Jolanty Wójcik.

W sprawach ustalenia innych godzin wglądu można dzwonić na sekretariat szkoły   41 368 45 08.