12 marca 2012

Konkurs Fizyczny – termin wglądu do prac uczniów

Wojewódzka Komisja Konkursu Fizycznego informuje, że wglądu do prac uczniów z trzeciego etapu konkursu można dokonywać w dniach: 12, 13, 14 marca 2012 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w pokoju 635,  na VI piętrze Urzędu Wojewódzkiego, w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach.