26 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych w Opatowie

W dniu 15 marca 2024 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych. Organizatorem giełdy był Świętokrzyski Kurator Oświaty we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opatowie i Urzędem Miasta i Gminy Opatów. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie uczniom klas ósmych szkół podstawowych zapoznania się z ofertą kształcenia dostępną na terenie powiatu opatowskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli: Pan Tomasz Staniek – Starosta Opatowski, Pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta Opatowski, Pan Marcin Słapek – Zastępca Burmistrza Opatowa, Pan Jacek Staromłyński – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pan Artur Banak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie, Pani Joanna Kula – pedagog
i doradca zawodowy w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie, Pani Monika Kozakiewicz – Komendant Hufca Pracy w Sandomierzu oraz doradcy zawodowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Kielcach – Pani Karolina Grzesik-Olech i Pani Magdalena Pańczyk. Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Szczepańska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie i Pan Robert Filipczak – kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W Giełdzie wzięło udział ponad dwustu uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu opatowskiego. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną działających na terenie powiatu szkół ponadpodstawowych tj. Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, Zespołu Szkół Nr 2
w Opatowie i Niepublicznego Technikum im. gen. Wł. Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.  Placówki zaprezentowały ósmoklasistom swoje oferty edukacyjne poprzez filmy reklamowe oraz stoiska wystawowe, przy których obecni byli nauczyciele i uczniowie z tych szkół. Młodzież mogła także skorzystać z pomocy doradców zawodowych.

Aula w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie wypełniona po brzegi.Aula w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie wypełniona po brzegi.
Dopisali nie tylko uczniowie, ale także zaproszeni gościeDopisali nie tylko uczniowie, ale także zaproszeni goście
Prezentację Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie rozpoczyna Dyr. Szkoły Pani Magdalena GdowskaPrezentację Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie rozpoczyna Dyr. Szkoły Pani Magdalena Gdowska
Prowadzący spotkanie Dyr. Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie Pani Małgorzata Szczepańska i Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Ostrowcu Św. Pan Robert FilipczakProwadzący spotkanie Dyr. Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie Pani Małgorzata Szczepańska i Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Ostrowcu Św. Pan Robert Filipczak
Stoisko Zespołu Szkół Nr 1 w OpatowieStoisko Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie
Stoisko Zespołu Szkół Nr 2 w OpatowieStoisko Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie
Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w OpatowieUczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w OpatowieUczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie