26 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – w powiecie kazimierskim

W dniu 21 marca 2024 r. w Hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego odbyła się zainicjowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera. Giełda szkół ponadpodstawowych w powiecie kazimierskim zorganizowana została pod patronatem Starosty Powiatu Kazimierskiego przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Celem Giełdy było przedstawienie informacji o szkołach ponadpodstawowych i kierunkach kształcenia w powiecie kazimierskim dla ponad 200 uczniów szkół podstawowych, którzy przybyli na to wydarzenie.
W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, Starosta Powiatu Kazimierskiego Pan Jan Nowak, Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego Pan Michał Bucki, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Pan Adam Bodzioch, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Kazimierzy Wielkiej Pan Wojciech Kałat, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej Pan Rafał Gabryś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Pan Marcin Oziębło, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej komisarz Szczepan Bała oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i podstawowych z terenu powiatu kazimierskiego, a także przedstawiciele lokalnych firm i przedsiębiorców. Kazimierską Giełdę Szkół Ponadpodstawowych poprowadziła Pani Beata Buła – koordynator doradztwa zawodowego w powiecie kazimierskim.

Po przemówieniach okolicznościowych gości Giełdę otworzył pokaz w wykonaniu uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. Uczniowie prezentując praktycznie zawód ”Mechanik zawód związany z pojazdami przyszłości”, dokonali na oczach widzów naprawy i uruchomienia samochodu-gokarta .

Zanim uczestnicy zgromadzeni w hali udali się do stoisk promujących szkoły, wysłuchali prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Ciekawym elementem prezentacji było włączenie się absolwentów, których szkoły zaprosiły na to wydarzenie. Absolwenci szkół ponadpodstawowych reprezentowali różne zawody i podkreślali w swoich wypowiedziach jakie znaczenie w swojej karierze zawodowej miała wybrana i ukończona przez nich szkoła ponadpodstawowa. Ósmoklasiści mogli również obejrzeć pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowany przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej oraz obejrzeli ciekawą prezentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa zaprezentowaną przez policjantów reprezentujących Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości z Wydziału w Kielcach.

Na przygotowanych stoiskach wystawienniczych uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu  z przedstawicielami szkół a także skorzystać z pysznego poczęstunku przygotowanego przez uczniów. Podczas Giełdy dostępne były punkty informacyjne: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej i Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Młodzież mogła porozmawiać z doradcami zawodowymi, wykonać testy predyspozycji zawodowych. Oprócz tego uczniowie mogli zapoznać się z informacjami prezentowanymi przez Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busko Zdroju, Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kazimierzy Wielkiej. Przygotowane przez szkoły profesjonalne prezentacje oraz wystawy dały uczniom możliwość zapoznania się z ofertami każdej ze szkół publicznych i niepublicznych z terenu powiatu kazimierskiego, co z pewnością pomoże w dokonywaniu właściwych wyborów szkoły, zawodu i kariery.

Poniżej zdjęcia i link do informacji o giełdzie:

https://www.facebook.com/PrzyjaznyPowiatKazimierski/?locale=pl_PL

1 plakat1 plakat
KPP w Kazimierzy W i uczniowie ZDZ z dyrekcjąKPP w Kazimierzy W i uczniowie ZDZ z dyrekcją
Ósmoklasiści przy stoiku LO w KWÓsmoklasiści przy stoiku LO w KW
Ósmoklasiści przy stoisku CEU w SkalbmierzuÓsmoklasiści przy stoisku CEU w Skalbmierzu
pokaz I pomocypokaz I pomocy
prezentacja zawodu mechanik przez uczniów ZSZ w Skalbmierzuprezentacja zawodu mechanik przez uczniów ZSZ w Skalbmierzu
prezentacja zawodu mechanik ZSZ w Skalbmierzuprezentacja zawodu mechanik ZSZ w Skalbmierzu
prezentacja zawodu technik logistyk przez uczniów ZSZ w Odonowieprezentacja zawodu technik logistyk przez uczniów ZSZ w Odonowie
stoika szkół i KPP PSP w KWstoika szkół i KPP PSP w KW
stoiska szkół i PUP i PPP w KWstoiska szkół i PUP i PPP w KW
stoiska szkółstoiska szkół
stoisko Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzustoisko Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu
stoisko LO w Kazimierzy Wielkiejstoisko LO w Kazimierzy Wielkiej
stoisko ZDZ w KWstoisko ZDZ w KW
stoisko ZSR w Cudzynowicachstoisko ZSR w Cudzynowicach
stoisko ZSZ w Odonowiestoisko ZSZ w Odonowie
stoisko ZSZ w Skalbmierzu uczniowie , dyrekcja oraz gościestoisko ZSZ w Skalbmierzu uczniowie , dyrekcja oraz goście
Uczniowie BS I stopnia z ZSZ w SkalbmierzuUczniowie BS I stopnia z ZSZ w Skalbmierzu
Uczniowie klas VIII prz stoisku ZSZ w OdonowieUczniowie klas VIII prz stoisku ZSZ w Odonowie
Uczniowie LO w KWUczniowie LO w KW
uczniowie z ZSR w Cudzynowicachuczniowie z ZSR w Cudzynowicach
uczniowie z ZSZ w Odonowieuczniowie z ZSZ w Odonowie
uczniowie ZSR w Cudzynowicachuczniowie ZSR w Cudzynowicach
Za ca Komendanta PSP w Kw wraz z uczniami ZDZ w KWZa ca Komendanta PSP w Kw wraz z uczniami ZDZ w KW
Zwiedzaniae stoiska ZSR w CudzynowicachZwiedzaniae stoiska ZSR w Cudzynowicach