26 marca 2024

Giełdy Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera w powiecie sandomierskim

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty została zorganizowana w dniu 21 marca 2024 r. Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych Edukacja i Kariera w powiecie sandomierskim.  Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Starosta Sandomierski Pan Marcin Piwnik oraz Burmistrz Sandomierza Pan Marcin Marzec.

 Głównymi celami przedsięwzięcia było:

  • zapoznanie uczniów szkół podstawowych klas ósmych z ofertą kształcenia szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 z powiatu sandomierskiego oraz województwa świętokrzyskiego
  • profesjonalne wsparcie ucznia w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej dalszej edukacji .

Oficjalnego otwarcia Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych w powiecie sandomierskim dokonała w imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzata Lipa starszy wizytator Kierownik Kuratorium Oświaty w Kielcach Odział w Sandomierzu . W spotkaniu uczestniczył również Pan Marcin Piwnik – Starosta Sandomierski, Pan Marcin Marzec- Burmistrz Sandomierza, Pan Tomasz Huk – Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Grażyna Szklarska – Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego, Pan Janusz Stasiak – Wiceburmistrz Sandomierza, Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Urzędu Miasta Sandomierz , Pani Urszula Chmiel Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji w Starostwie Sandomierskim, Pan bryg. Piotr Krytusa Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, zastępca komendanta PSP w Sandomierzu Pan mł. bryg. Andrzej Włodarczyk, Pani Anna Adamczyk – Kita mł. insp. reprezentująca Świętokrzyską Policję, Pani por. Magdalena Kobiałka reprezentująca 3 Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu.

Spotkanie poprowadziły Pani Aneta Drypa – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Pani Lucja Strużyk – doradca zawodowy, pedagog Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Sandomierzu.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych przedstawionych przez doradcę zawodowego Panią Lucję Strużyk oraz przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu Panią Joannę Chlastawę Kierownika Działu Programów Rynku Pracy i Rozwoju Zawodowego.

Przykładem trafnych decyzji w wyborze ścieżki kariery była prezentacja dwóch zawodów strażaka i policjanta, której dokonali przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu Pan Łukasz Zięba st. kap. Dowódca JRG w Sandomierzu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu Pani Anna Adamczyk – Kita mł. insp. wraz z zespołem.

Świętokrzyska Giełda Szkół to przedsięwzięcie , które umożliwiło ósmoklasistom powiatu sandomierskiego przegląd ofert kształcenia szkół ponadpodstawowych z powiatu sandomierskiego: techników, liceów ogólnokształcących, szkół branżowych. Stoiska szkół były bardzo bogato przygotowana z najmniejszymi detalami ale co najważniejsze ukazywały jakże ważną informację dotyczącą kierunków kształcenia, która zapewne będzie miała wpływ na trafne, przemyślane i świadome wybory edukacyjne sandomierskich ósmoklasistów z uwzględnienie indywidualnych zainteresowań. Uczniowie mieli możliwość rozmowy z przedstawicielami poszczególnych szkół ponadpodstawowych i nauczycielami co stanowiło cenną informację o danej szkole. W kolejnej części spotkania obejrzeli spoty reklamowe poszczególnych szkół ponadpodstawowych. Młodzież mogła również skorzystać z profesjonalnej pomocy doradców zawodowych.

Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu, oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Sandomierzu oraz Koordynatorzy PPDEZ przygotowali dla uczniów strefę doradztwa zawodowego dzięki której uczniowie mieli możliwość skorzystania z narzędzi do badania predyspozycji zawodowych, konsultacji i porad indywidualnych.

Zorganizowana Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera w powiecie sandomierskim cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów klas ósmych i ich rodziców – ok. 650 osób uczestniczyło w wydarzeniu w Hali Widowiskowo- Sportowej w Sandomierzu. Co dowodzi słuszności zrealizowanego przedsięwzięcia.

Podziękowania kierowane są do wszystkich osób, przedstawicieli firm i placówek, szkół, pracodawców i sponsorów, którzy wsparli inicjatywę Świętokrzyską Giełdę Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Wydarzenie w mediach:

https://radiokielce.pl/1169893/swietokrzyska-gielda-szkol/

https://www.facebook.com/wwwstvinfo

https://www.gov.pl/web/kppsp-sandomierz/gielda-szkol-ponadpodstawowych-w-sandomierzu

https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/dzialania-policji/aktualnosci/68297,Sandomierskie-Targi-pracy-z-udzialem-swietokrzyskich-policjantow.html