26 marca 2024

Projekt „Bądź Unplugged”

unp

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa placówkach skutecznego programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministra Edukacji, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych,

w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, umożliwi uczestnictwo
w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu
w Państwa szkole.

Do udziału w projekcie zapraszamy pięcioosobowe zespoły nauczycieli, pedagogów, psychologów zatrudnionych
w Państwa szkole.

Projekt jest realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku planujemy zrealizować 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.

W każdym z zaplanowanych szkoleń mogą wziąć udział cztery pięcioosobowe zespoły nauczycieli pracujących w jednej szkole.

Szkolenia dla szkół z województwa świętokrzyskiego w roku 2024 zostały zaplanowane w dniach 10-11.05.2024 r.

Informacje na temat programu Unpugged możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych https://programyrekomendowane.pl/programy/profilaktyka-uniwersalna/unplugged/

https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/badz-unplugged-2022-2024/.

Na stronie tej znajdziecie Państwo również formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie.

Informacje na temat rekrutacji do szkolenia można uzyskać także pod numerem telefonu 452 929 828.