7 marca 2012

Wyniki uczniów biorących udział w trzecim etapie Konkursu Fizycznego

Laureatami Konkursu Fizycznego zostali uczniowie, którzy otrzymali 38 puktów i więcej.