7 marca 2012

Wyniki trzeciego etapu w części pisemnej Konkursu Języka Niemieckiego

Komisja Konkursowa III etapu Konkursu Języka Niemieckiego informuje, że do części ustnej przechodzą wszyscy uczniowie biorący udział w części pisemnej.

Przypominamy, że część ustna odbędzie się w dniu 16 marca 2012 r. o godzinie 13.00 w tej samej szkole co część pisemna.