2 marca 2012

Wyniki przetargu nieograniczonego na „Organizację wczasów profilaktyczno – leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2012”