21 marca 2024

XVII Edycja programu Indeks START2STAR

Panie/Panowie
Dyrektorzy szkół/placówek
w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

informuję, że po raz XVII realizowany będzie Projekt „Indeks Start2star”, który jest programem finansowanym w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi. Program obejmuje wsparcie dla wybitnie uzdolnionych maturzystów z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce poprzez przyznawanie stypendiów na cały okres studiów. Beneficjenci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją.

Więcej informacji o programie na stronie Fundacji JLC https://fundacjajlc.pl/

Rejestracja trwa do 31 maja 2024 roku przez formularz zgłoszeniowy.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Piotr Łojek