19 marca 2024

Konferencja edukacyjna dla nauczycieli nt.:„Polska pomoc w obliczu Zagłady – edukacja i pamięć”.

Polska Pomoc w obliczu Zagłady

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza na konferencję edukacyjną „Polska pomoc w obliczu Zagłady – edukacja i pamięć”, która odbędzie się 26 marca 2024 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach (ul. Warszawska 5).

Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy na temat Zagłady Żydów w czasie II wojny światowej oraz ratujących ich Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem historii Sprawiedliwych z terenu woj. świętokrzyskiego, wsparcie nauczycieli poprzez zaprezentowanie aktualnego stanu badań naukowych oraz dostarczenie narzędzi i inspiracji przydatnych do realizacji tematu.

Udział w konferencji zostanie potwierdzony imiennym zaświadczeniem, a jej uczestnicy otrzymają pakiet bezpłatnych materiałów szkoleniowych. Zgłoszenie udziału w konferencji (imię i nazwisko oraz nazwę szkoły) należy przesłać do 25 marca na adres: edyta.krezolek@ipn.gov.pl . 

Program konferencji edukacyjnej:

10:00 rozpoczęcie i powitanie

10:10 dr Michał Zawisza, „Niemiecka polityka wobec Żydów”

10:40 dr Tomasz Domański, „Relacje polsko – żydowskie w czasie niemieckiej okupacji na ziemiach polskich”

11:10 Edyta Krężołek, „Nie tylko Ulmowie – opowieść o Annie Bogdanowicz”

11:30 przerwa

11:45 Marlena Płaska, „40 historii – cykl audycji radiowych o Sprawiedliwych w Świętokrzyskiem”

12:10 Ilona Religa-Gola, „Polska pomoc w obliczu Zagłady: praktyczny wymiar edukacji Szkolnej

12:35 Projekcja animacji „Jan Żabiński

13:00 Zakończenie

Polska Pomoc w obliczu ZagładyPolska Pomoc w obliczu Zagłady