12 marca 2024

Projekt stypendialny „Indeks Start2star”

Projekt „Indeks Start2star” jest programem finansowanym w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi.

Program obejmuje wsparcie dla wybitnie uzdolnionych maturzystów z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce poprzez przyznawanie stypendiów na cały okres studiów. Beneficjenci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat.

„Indeks Start2Star” obejmuje cały, regulaminowy okres studiów, a wysokość stypendiów wynosi obecnie 1600 zł miesięcznie.

XVII edycja programu – dla kandydatów na studia – matura  2024/2025

  • 1 etap rekrutacji – formularz zgłoszeniowy – 1.03.2024 r. – 31.05.2024 r. do 24.00.
  • Wyniki pocztą email wyłącznie dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – do 08.06.24 r.
  • 2 etap rekrutacji – rozmowy online z Komisją Stypendialną + kwestionariusz osobowy – 10-12.06.24 r.
  • Wyniki pocztą email wyłącznie do finalistów/stypendystów XVII edycji programu – do 15.07.24 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.