21 lutego 2012

Wyniki Komisji Odwoławczej Konkursu Matematycznego, Konkursu Fizycznego, Konkursu Chemicznego.

Komisja Odwoławcza Konkursu Matematycznego informuje, że podtrzymała wyniki konkursowe z matematyki. Tym samym uczniowie,  których prace były powtórnie analizowane po odwołaniu nie przechodzą do etapu trzeciego.
Komisja Odwoławcza Konkursu Fizycznego  informuje, że podtrzymała wyniki konkursowe z fizyki. Tym samym uczniowie,  których prace były powtórnie analizowane po odwołaniu nie przechodzą do etapu trzeciego.
Komisja Odwoławcza z Konkursu Chemicznego informuje,  że po powtórnej analizie prac do etapu trzeciego przechodzą:
  • Karol Kosowski z Gimnazjum w Tumlinie z punktacja 25
  • Marcin Malanowicz z Gimnazjum w Sędziszowie z punktacją 25
Decyzje Komisji Odwoławczych dla wymienionych konkursów są ostateczne.