11 marca 2024

Klub Nauczyciela przy Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki

Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki zaprasza do zapisów do Klubu Nauczyciela za pomocą formularza on-line.

Cele Klubu

Szerzenie wiedzy o ks. Jerzym Popiełuszce, ale też o czasach, w których żył. Dodatkowo będzie to pole wymiany doświadczeń w zakresie wychowania oraz edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Korzyści Klubu

  • Udział w szkoleniach online, jak i stacjonarnie.
  • Spotkania ze świadkami historii.
  • Szkolenia metodyczne.
  • Inspirowanie się do działania.

Szczegółowe informacje pod adresem: klub.nauczyciela@muzeumkspopieluszki.pl.

Dane kontaktowe do Muzeum: muzeumkspopieluszki.pl/kontakt