7 marca 2024

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej

Stowarzyszenie Wola Morawicka zatrudni dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Morawickiej z oddziałem przedszkolnym.

Wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej, ul. Podemłynie 1, 26-026 Wola Morawicka

Dokumenty, poświadczone za zgodność z oryginałem prosimy przesyłać na adres mailowy: stwolamorawicka@gmail.com

Termin składania ofert do: 15.03.2024 roku