6 marca 2024

Podsumowanie szkolenia „Program wychowawczo-profilaktyczny” z cyklu ABC Dyrektora szkoły/placówki

W dniu 1 marca 2024 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się szkolenie przeznaczone dla dyrektorów świętokrzyskich szkół i placówek oświatowych.

Organizatorem szkolenia był Pan Andrzej Jakubiec, p.o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Na spotkaniu obecny był także Pan Jacek Staromłyński, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Tematyka szkolenia podyktowana była potrzebami związanymi z koniecznością stałego podnoszenia kompetencji w zakresie podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w szkołach i placówkach.

Podczas szkolenia zostały przedstawione:

  • podstawy prawne programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • model programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki,
  • diagnoza i ewaluacja programu w praktyce.

Na wstępie głos zabrał Pan Andrzej Jakubiec, p.o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, który podkreślił wagę oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych szkoły/placówki dla rozwoju młodego pokolenia.

Część merytoryczną szkolenia poprowadzili wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach: Pani Bożena Kropisz, Pani Małgorzata Połeć i Pani Irena Sobieraj.

Na zakończenie szkolenia przypomniano o nowym obowiązku tworzenia standardów ochrony małoletnich.