5 marca 2024

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji

Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza nauczycieli VII i VIII klas szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na scenariusz lekcji.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o II wojnie światowej i ludziach więzionych w obozach koncentracyjnych, promowanie nowoczesnych metod pracy z młodzieżą, a także rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji nieformalnej.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednego scenariusza lekcji poświęconej wybranemu zagadnieniu z historii funkcjonowania obozu koncentracyjnego na Majdanku. W pracy należy uwzględnić takie elementy jak: tytuł zajęć, grupa docelowa, cele, środki dydaktyczne, metody pracy, opis przebiegu lekcji, wykaz materiałów dydaktycznych (np. karty pracy, fotografie, fragmenty wspomnień byłych więźniów), opis sposobu wykorzystania, wskazanie, na jakim przedmiocie będzie realizowany, a także bibliografię.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.