1 marca 2024

Komunikat dotyczący eliminacji okręgowych Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że zawody okręgowe (wojewódzkie) Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” w województwie świętokrzyskim odbędą się zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminem, czyli 7 marca (czwartek) 2024 r. o godz. 10.00 w trybie stacjonarnym w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek „B”, sala nr 10.

Zawody składają się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna, zgodnie z regulaminem Olimpiady, trwa 120 minut. Na część ustną składają się dwa pytania, przygotowane przez Komitet Główny Olimpiady, które uczniowie losują, a następnie udzielają odpowiedzi przed komisją egzaminacyjną.

W załączniku lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego (wojewódzkiego).

Załączniki

Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia
Data: 2024-03-12, typ pliku: PDF, rozmiar: 524 KB