28 lutego 2024

VII Ogólnopolski Konkurs Filmowy „SCIENCE MOVIE” 2024

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie już po raz siódmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy „SCIENCE MOVIE” 2024.

Celem konkursu jest promowanie nauki, aktywizowanie uczniów do samodzielnego odkrywania praw przyrody i wyjaśniania ich natury, rozwijanie umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie bezpiecznie przeprowadzonego doświadczenia oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII uczęszczających do szkół podstawowych w całej Polsce. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu prezentującego jedno wybrane doświadczenie przyrodnicze (wraz z jego wyjaśnieniem).

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie.

Załączniki

Regulamin konkursu „SCIENCE MOVIE 2024”
Data: 2024-02-28, typ pliku: PDF, rozmiar: 340 KB