23 lutego 2024

Zaproszenie na konferencję poświęconą nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych

Ogólnopolska Konferencja „Nowoczesne kształcenie w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych” - baner 2

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół kształcących w branży spedycyjno-logistycznej

Stowarzyszenie Logistyków Polskich www.slp.edu.pl, Koło Naukowe LogPoint https://wipil.po.edu.pl/logpoint/ oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej https://wipil.po.edu.pl/ zapraszają Państwa do udziału w konferencji poświęconej nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych.

Konferencja odbędzie się 6 marca 2023 r. w Politechnice Opolskiej w Opolu.

Tematami wykładów, prelekcji i dyskusji będą zagadnienia związane z:

 • nowoczesnymi metodami kształcenia praktycznego w szkołach średnich;
 • wsparciem rozwoju kształcenia oraz uczenia się przez całe życie;
 • wykorzystaniem sztucznej inteligencji w logistyce;
 • kompetencjami przyszłości w edukacji i na rynku pracy;
 • dobrym praktykom kształcenia w zawodzie technik logistyk;
 • możliwościami jakie dają laboratoria logistyczne;
 • możliwościami pozyskania środków na inwestycje w placówkach oświatowych;
 • nowością w systemie oświaty jakim są Branżowe Centra Umiejętności;
 • aktualnościami programu Erasmus+;
 • współpracy szkół ze Studenckimi Kołami Naukowymi;
 • wykorzystaniem systemu Informacji Geograficznej (GIS) w logistyce;
 • zastosowaniem nowoczesnych technik logistycznych w praktyce.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Logistyków Polskich pod linkiem: https://www.slp.edu.pl/aktualne-wydarzenia/

Link do rejestracji: https://www.slp.edu.pl/formularz

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona zaproszenie kierujemy do maksymalnie dwóch osób z danej placówki (dyrektorów placówek i nauczycieli przedmiotów logistycznych).

O zakwalifikowaniu się do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu

Kazimierz Suszniak
tel: +48 726 478 235
email: kontakt@slp.edu.pl

Załączniki