20 lutego 2024

Bezpłatne szkolenie „Archipelag Wsparcia” dla kadry pedagogicznej

Dzieci i młodzież doświadczające niezgodności płciowej należą do grupy najwyższego ryzyka spośród całej populacji, zagrożonej zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, nierzadko prowadzących do dużych trudności w funkcjonowaniu szkolnym, samookaleczeń, a nawet prób samobójczych.

W dniu 28 lutego 2024 roku o godzinie 9:00 w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się kompleksowe szkolenie pt. „Archipelag Wsparcia” dla kadry pedagogicznej, przygotowane wspólnie przez Piotra Drożdżeńskiego reprezentującego Stowarzyszenie „My, Rodzice”; Fundację „Trans-Fuzja”; koordynatorkę projektu Fundacji „Psycho-Edukacja” pt. „Dziecko transpłciowe – efektywny system wsparcia w szkole”, panią Aleksandrę Wardak; panią Dorotę Piotrowską współautorkę poradnika dla kadry zarządzającej i psychologiczno-pedagogicznej szkół podstawowych i średnich „Przewodnik dla szkoły. Transpłciowość” oraz lokalną osobę aktywistyczną panią Kingę Sawicką.

Skumulowany, potrójny blok szkoleń będzie dotyczył rozpoznawania  symptomów, funkcjonowania i pomocy młodzieży doświadczającej niezgodności płciowej oraz współpracy w tym zakresie z rodzicami, instytucjami oraz organizacjami świadczącymi pomoc psychologiczną, doradczą i prawną.

Dzieci i młodzież doświadczające niezgodności płciowej, należą do grupy najwyższego ryzyka spośród całej populacji, co wynika z zaburzeń depresyjnych i lękowych,  nierzadko prowadzących do dużych trudności w funkcjonowaniu szkolnym, samookaleczeń a nawet prób samobójczych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.