9 lutego 2012

Termin wglądu do prac uczniów Konkursu Humanistycznego

Uprzejmie informujemy, że wgląd do prac uczniów biorących udział w Konkursie Humanistycznym dla uczniów szkół podstawowych jest możliwy od dzisiejszego dnia, tj. 9 lutego 2012 r.  do poniedziałku, tj. 13 lutego 2012 r., w godzinach od 10.00 do 13.00, w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42 (dojazd).

Przypominamy, że zgodnie z „Regulaminem  organizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012”, po II etapie, w uzasadnionych merytorycznie przypadkach, nauczycielom przygotowującym uczniów/ rodzicom/ prawnym opiekunom, przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie siedmiu dni od daty opublikowania wyników w Internecie (tj. do dnia 13 lutego 2012 r.).

Odwołania od wyników etapu powiatowego należy kierować do Komisji Odwoławczej Etapu Powiatowego na adres:

  • Kuratorium Oświaty
  • Aleja IX Wieków Kielc 3
  • 25-516 Kielce
  • (z dopiskiem: Komisja Odwoławcza Etapu Powiatowego Konkursu Humanistycznego)