16 lutego 2024

Ogólnopolski konkurs fotograficzno-filmowy na opracowanie krótkiego filmu lub zdjęcia promującego tolerancję, równość, szacunek wobec osób odmiennych kulturowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficzno-filmowym, którego celem jest propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec osób odmiennych kulturowo, czyli pochodzących z innego państwa niż Polska, jak również zwiększenie wrażliwości uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji.

Tematem konkursu jest przedstawienie realizacji wartości tolerancji, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo oraz równości w życiu codziennym za pomocą:

  • zdjęcia: pojedynczych fotografii lub grupy zdjęć tworzących fotoreportaż;
  • filmu o dowolnej konwencji (np. reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.), nagranego przy zastosowaniu dowolnej techniki, o długości nieprzekraczającej 90 sekund.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin konkursu wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu, znajdują się na stronie internetowej „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”.