15 lutego 2024

Program upowszechniania strzelectwa na lata 2023-2025

Zajęcia w ramach Programu Upowszechniania Strzelectwa AZS

Akademicki Związek Sportowy został operatorem Ogólnopolskiego Programu Upowszechniania Strzelectwa. Weźmie w nim udział osiem tysięcy szkół w całej Polsce, prawie milion uczniów klas trzecich i czwartych szkół ponadpodstawowych. Na potrzeby programu kupiono dwieście mobilnych strzelnic laserowych, które odwiedzą wszystkie placówki w naszym kraju, z młodzieżą będą się spotykać także znani sportowcy związani ze strzelectwem.

Program obejmuje trzy godziny lekcyjne dla klas trzecich i czwartych szkół ponadpodstawowych. Jedna godzina to teoria związana z zasadami strzelectwa, budową i posługiwaniem się bronią oraz zasadami bezpieczeństwa – młodzież obejrzy specjalny film szkoleniowy. Dwie kolejne godziny lekcyjne to praktyczne zajęcia strzeleckie w oparciu o technologię laserową, z wykorzystaniem replik broni krótkiej i długiej. AZS w ramach programu zakupił dwieście mobilnych zestawów strzelnic laserowych wraz z replikami broni. Są one całkowicie bezpieczne w użytkowaniu, a jeden zestaw składa się z komputera z oprogramowaniem, projektorem, kamerą podczerwieni, ekranem oraz repliką broni krótkiej i długiej. Zestaw ten pozwala na organizację zajęć strzeleckich wykorzystując technikę laserową w każdej polskiej szkole.

Głównymi celami programu są popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych, upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży oraz stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie internetowej projektu.