7 lutego 2012

Informacja w sprawie stypendystów Prezesa Rady Ministrów

Panie/Panowie
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

W związku z przygotowywaniem wypłaty drugiej transzy stypendiów Prezesa Rady Ministrów uprzejmie proszę o przekazanie do dnia 10 lutego 2012 roku na adres marzena.stempniak@kuratorium.kielce.pl informacji o ewentualnych błędach w danych osobowych stypendystów, zmianie adresów szkół lub organów prowadzących lub też zmianie przez stypendystę miejsca  nauki w czasie obecnego roku szkolnego. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł