11 marca 2005

Osoby zakwalifikowane do Finału III Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum

Komisja Wojewódzka zatwierdziła listę uczniów dopuszczonych do Etapu Wojewódzkiego.

Informacje o liczbie punktów uzyskanych w Etapie Rejonowym można uzyskać pod telefonem 041 34-21-783

Pobierz listę osób zakwalifikowanych do Finału III Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów.