30 stycznia 2012

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach: Prezentacja „Programu pracy z uczniem zdolnym”