30 stycznia 2012

Odbiór arkuszy konkursowych z Konkursu Historycznego i Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego

W pokoju 611 w Kuratorium Oświaty w Kielcach, można odbierać przygotowane arkusze konkursowe dla Komisji Konkursowych dla Konkursu Historycznego oraz Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego.