24 stycznia 2024

III ogólnopolski konkurs „Autoportret z historią”

Konkurs polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do „przeżywanej historii”.

Cele konkursu:

  • uwrażliwienie i zainteresowanie uczniów historią widzianą przez pryzmat osobistych refleksji, doświadczeń rodzinnych, czy emocji, jakie wywołują wydarzenia z przeszłość dziejące się w miejscach, w którym dziś żyjemy,
  • inspirowanie pracy twórczej i rozwijanie umiejętność wyrażania siebie poprzez różnorodne działania artystyczne.

Termin konkursu:  01.02.2024 – 31.05.2024.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.