16 grudnia 2005

Etap Szkolny IV Konkursu Informatycznego

 1. Etap szkolny konkursu polega na rozwiązaniu zadań, które opublikowane zostaną 16 grudnia 2005 r. Jednocześnie opublikowane zostaną kryteria oceny.
 2. Uczniowie dostarczają rozwiązania zadań w formie elektronicznej do Szkolnej Komisji Konkursowej powołanej przez dyrektora szkoły, w której organizowane są eliminacje, w terminie do 6 stycznia 2006 r.
 3. Szkolna Komisja Konkursowa ocenia dostarczone przez uczniów prace, a następnie do 12 stycznia 2006 r. przesyła na adres Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (Anna Trawka, Kuratorium Oświaty, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3):
  • Arkusz sprawozdawczy z wynikami uzyskanymi przez poszczególnych uczniów (arkusz_sprawozdawczy.doc).
  • Prace uczniów, którzy zdobyli powyżej 70% punktów możliwych do uzyskania. Wskazane jest (w miarę możliwości) zapisanie wszystkich prac uczniów z danej szkoły na jednej płycie CD-ROM.
 4. Każda szkoła, z której uczniowie uczestniczą w konkursie, zobowiązana jest do wytypowania jednego nauczyciela informatyki do pracy w Rejonowej Komisji Konkursowej. Dane wytypowanego nauczyciela należy podać w Arkuszu sprawozdawczym, o którym mowa w punkcie 3.
 5. Ostateczną listę uczniów zakwalifikowanych do Etapu Rejonowego ustala Wojewódzka Komisja Konkursowa.

Zadania Etapu Szkolnego IV Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum

 1. Treść zadań wraz z kryteriami oceny oraz plikami pomocniczymi znajduje się w pliku 4konkurs_etap_szkolny.pdf
 2. Rozwiązania zadań wraz z uzupełnioną kartą zgłoszenia należy zapisać na dyskietce (lub CD-ROM-ie) w katalogu nazwanym własnym nazwiskiem i imieniem.
 3. Rozwiązanie każdego zadania powinno znajdować się w odrębnym podkatalogu wymienionego wyżej katalogu.
 4. Dyskietkę (dysk CD-ROM) należy przekazać Szkolnej Komisji Konkursowej do dnia 6 stycznia 2006 r.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: gpauli@wom.kielce.pl