19 stycznia 2024

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Wolności (OFPoW).

OFPoW jest konkursem skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 24 lat. W VIII edycji OFPoW mogą brać udział tylko i wyłącznie soliści.

Festiwal odbywa się w formie przeglądu muzycznego. Zadaniem uczestników jest wykonanie na scenie jednego, wybranego przez siebie utworu muzycznego z listy zaproponowanej przez Organizatorów (Załącznik Nr 3 do Regulaminu). Organizowany jest dwuetapowo, obejmując preeliminacje (przeprowadzane online, na podstawie przesłanych zgłoszeń, mające na celu wyłonienie finalistów) oraz finał (występ na scenie przed komisją konkursową).

Zgłoszenia uczestników do 10 marca 2024 r. Ogłoszenie listy osób, które zakwalifikowały się do udziału w finale, nastąpi 25 marca 2024 r. Przesłuchania Finałowe odbędą się 20 kwietnia 2024 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora.