18 stycznia 2024

Zaproszenie na panel dyskusyjny pt. O gotowości chłopów do obrony granic Polski

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach serdecznie zaprasza na panel dyskusyjny pt. „O gotowości chłopów do obrony granic Polski”. Wokół przemówienia Wincentego Witosa wygłoszonego w Kielcach 21 maja 1939 r.

Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia 2024 r. godz. 16.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach. Wstęp wolny.

Dyskusja będzie dotyczyła jednego z „Ojców Niepodległości”, wybitnego ludowca, trzykrotnego premiera RP – Wincentego Witosa. Oprócz ukazania zasług i roli tej wybitnej postaci w ważnych momentach historii Polski omówione zostaną również jego poglądy dotyczące roli chłopów w walce o granice państwa. Poruszył on ten problem m.in. podczas pobytu w Kielcach, na uroczystym wojewódzkim zjeździe Stronnictwa Ludowego. Powiedział wówczas do zebranych: „Wolność Polski okupiona została ofiarą krwi i wolność ta musi być przez wszystkich bez wyjątku broniona”. Podczas dyskusji ukazane zostaną m.in. postawy mieszkańców kieleckich wsi w czasie II wojny światowej oraz ich zaangażowanie w walkę o suwerenność Polski w latach 1945–1947.
Uczestnicy dyskusji:

  • Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys – Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Dr Mateusz Ratyński – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
  • Dr Tomasz Domański – Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach

Dyskusję poprowadzi dr Marzena Grosicka z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.
Równolegle do ww. wydarzenia, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach prezentowana jest aktualnie wystawa biograficzna dotycząca Wincentego Witosa.