23 stycznia 2012

„Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia”

Fundacja „Nowoczesna Polska” prezentuje dokument „Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia”. Został on przygotowany przez ekspertów z wiodących ośrodków naukowych i organizacji zajmujących się tematyką edukacji medialnej. Jest to pierwsza w Polsce próba kompleksowego opisania naszego stanu wiedzy o kompetencjach medialnych Polaków i zbudowania wizji rozwoju tych kompetencji w przyszłości. W raporcie znajdziecie analizę SWOT kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa, przykłady najlepszych działań związanych z rozwojem edukacji medialnej i informacyjnej w innych krajach, jak również katalog polskich inicjatyw edukacji medialnej i analizę podstaw programowych MEN. 

Publikacja została przygotowana dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Fundacja dziękuje za wytężoną pracę wszystkim autorom: Dominikowi Batorskiemu, Annie Dąbrowskiej, Piotrowi Drzewieckiemu, Mirkowi Filiciakowi, Justynie Jasiewicz, Ewie Murawskiej, Grzegorzowi Stunży i Jackowi Włodarskiemu. Raport ten jest dopiero początkiem pracy nad rozwojem edukacji medialnej i informacyjnej w Polsce.

W następnych etapach projektu „Cyfrowa Przyszłość” ekipa Fundacji Nowoczesna Polska pracować będzie nad przygotowaniem katalogu kompetencji medialnych, a następnie nad stworzeniem wolnych i otwartych materiałów dydaktycznych z tego obszaru. 

Pobierz cały raport (PDF):

Pobierz rozdziały (PDF):

 1. Okładka raportu (150 KB)
 2. Słowo wstępne (80 KB)
 3. Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnej (150 KB)
 4. Stan kompetencji z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej w Polsce (100 KB)
 5. Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne  (1,5 MB)
 6. Jaka edukacja medialna? Przykłady spoza Polski (90 KB)
 7. Organizacje międzynarodowe: edukacja medialna w polityce Unii Europejskiej i UNESCO (500 KB)   
 8. Kanada: edukacja medialna w nauczaniu języka i kultury (300 KB)
 9. Węgry: od edukacji filmowej do cyfrowej (280 KB)
 10. Wielka Brytania: szkoła, sektor pozarządowy i media publiczne (330 KB)
 11. Francja: instytucje publiczne liderem edukacji medialnej (230 KB)
 12. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – katalog inicjatyw (300 KB)
 13. Kształtowanie kompetencji medialnych i informacyjnych w podstawach programowych MEN (180 KB)

Aneks (PDF):

 1. Okładka aneksu
 2. Plan rozwoju programu "Cyfrowa Przyszłość" (50 KB)
 3. Edukacja medialna w podstawie programowej (230 KB)
 4. Edukacja informacyjna w podstawie programowej (160 KB)

Źródło: nowoczesnapolska.org.pl