10 stycznia 2024

Rozliczenie wydatkowania Fundusz Pomocy 2023. Pomoc materialna dla uczniów obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. Dotyczy on wysokości środków przeznaczonych na pomoc uczniom z Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 z późn.zm.), wydatkowanych na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023.

Jednocześnie proszę o uwzględnienie wysokości dotychczas wykazywanych przez Państwa niewykorzystanych środków.

Informację  należy przekazać w terminie do dnia 22 stycznia 2024 r. do Kuratorium Oświaty w Kielcach w postaci elektronicznej na adres e-mail: adrianna.czarnecka@kuratorium.kielce.pl, a następnie w wersji papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Z poważaniem
Andrzej Jakubiec
p.o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Załączniki

Załącznik Rozliczenie Ogólne
Data: 2024-01-10, typ pliku: XLSX, rozmiar: 13 KB