25 stycznia 2017

12. Ogólnopolski Konkurs Norwidowski

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Celem imprezy jest upowszechnienie wiedzy o Cyprianie Kamilu Norwidzie i jego twórczości oraz propagowanie kultury słowa, twórczości plastycznej i muzycznej. W tym roku odbędzie się XII edycja konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: