12 stycznia 2012

Informacja z realizacji programu edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel” w okresie od września do grudnia 2011 roku

Uprzejmie informuję,  że  w programie edukacji prawnej „Świadomy swoich praw obywatel” w  roku szkolnym 2011/2012 uczestniczy 7 szkół ponadgimnazjalnych:

 • V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w  Kielcach,
 • Zespół Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku – Kamiennej,
 • Zespół Szkół im. Staszica w  Staszowie,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Końskich,
 • Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Pińczowie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie.

W szkołach powołani zostali koordynatorzy odpowiedzialni za kontakty z wykładowcami i Kuratorium Oświaty:

 • Krzysztof Fudala w  Kielcach,
 • Małgorzata Rewaj w Staszowie,
 • Katarzyna Kordel w Końskich,
 • Agnieszka Sobocha w  Skarżysku,
 • Barbara Terczyńska w Jędrzejowie,
 • Inez Sarwa w Pińczowie.

Do chwili obecnej w ramach realizacji projektu odbyły się 22 spotkania, na których omówiono 39 zagadnień z różnych dziedzin prawa. Zajęcia prowadzili studenci i  wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w  Kielcach, radcowie prawni z  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, które w ostatnim czasie włączyło się w  realizację projektu.