16 marca 2006

Osoby zakwalifikowane do Finału IV Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum

Komisja Wojewódzka zatwierdziła listę uczniów dopuszczonych do Etapu Wojewódzkiego.

Informacje o liczbie punktów uzyskanych w Etapie Rejonowym przez pozostałych uczniów można uzyskać pod telefonem 0–413-625–165

Pobierz listę osób zakwalifikowanych do Finału IV Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów.