4 stycznia 2024

Rozliczenie wsparcia z Funduszu Pomocy przeznaczonego na podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne w roku 2023

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin,

zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej tabeli dotyczącej liczby uczniów, którzy otrzymali wsparcie z Funduszu Pomocy przeznaczone na podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne w roku 2023. Uzupełnioną tabelę przekazać na adres: adrianna.czarnecka@kuratorium.kielce.pl w terminie do dnia 10 stycznia 2024 r.

Jednocześnie w związku z zamknięciem planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 r. przypominam o konieczności dokonania weryfikacji przekazanych informacji o wysokości niewykorzystanych środków oraz związanych z nimi zwrotów.

Zwroty niewykorzystanych środków oraz odsetek należy dokonywać osobnymi przelewami, właściwie opisanymi – kwalifikującymi przelewy precyzyjnie jako: zwrot niewykorzystanych środków z zadania 1.8.3 lub zwrot niewykorzystanych odsetek zadania 1.8.3  ze wskazanym miesiącem przeznaczenia środków lub odsetek. Powinny być one dokonane najpóźniej do dnia 15 stycznia 2024 roku.

Z poważaniem
Andrzej Jakubiec
p.o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Załączniki

Liczba uczniów, którzy otrzymali wsparcie
Data: 2024-01-04, typ pliku: XLSX, rozmiar: 10 KB