3 stycznia 2024

Uwaga! Uczestnicy II i III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2023/2024

II i III etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odbywa się on-line na platformie cyfrowej. II etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024 odbywa się w macierzystej szkole ucznia.

W celu sprawnego poruszania się po platformie, w Załączniku nr 1, podajemy loginy i hasła, dzięki którym uzyskamy dostęp do strony testowej naszych konkursów.

Aby zapoznać się z działaniem platformy, należy:

  1. Wejść na stronę platformy: kielce.itesty.edu.pl.
  2. Z Załącznika nr 1 wybrać login i hasło i rozpocząć ćwiczenia.
  3. Jeżeli napotkamy trudności przy wejściu na stronę mimo prawidłowo wpisanego loginu i hasła, należy wybrać kolejny z listy, gdyż wybrany początkowo może być w tym czasie zajęty.

Do szkół (na pocztę elektroniczną) w dniu 22 grudnia 2023 r. została wysłana Instrukcja dotycząca organizacji II etapu konkursów przedmiotowych. Jeżeli, jakaś szkoła uczestnicząca w II etapie nie otrzymała tej informacji, proszę o kontakt do koordynatora konkursów: ewa.klimczak@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

Załącznik nr 1 - loginy i hasła testowe dla uczniów
Data: 2024-01-03, typ pliku: PDF, rozmiar: 35 KB